10 augusti. Tid och plats för påstigning meddelas senare, på våra träffar under våren


Vi äter lunch på Möllers bryggeri i Ystad. Därefter åker vi till Dag Hammarskjölds Backåkra. Där får vi en guidad visning.
Vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe på Hylkegården.
Kostnad 500 kronor, Anmälan senast 27 juli till Inger Glöck 0707-166 990
Anmälningarna är bindande och kostnader för aktiviteterna betalas på bankgiro 473-1642  senast en vecka före aktuellt datum betalas på bankgiro 473-1642  senast en vecka före aktuellt datum.