STYRELSE

Ordförande Inger Glöck, Reumatikerföreningen Mellanskåne

INGER GLÖCK
ORDFÖRANDE

0707 - 16 69 90

Sekreterare Marita Jakobsson, Reumatikerföreningen Mellanskåne

MARITA JACOBSSON
SEKRETERARE

0730 - 34 12 79

Kassör Marta Barborg Reumatikerföreningen Mellanskåne

MARTA BARBORG
KASSÖR

0706 - 56 74 51

Kontakt
Ordförande:
Inger Glöck
Telefon: 0707 – 166 990
Epost: ingerglock@telia.com

Är ni intresserade av att sitta i styrelsen eller har en idé på hur ni kan hjälpa till i föreningen får ni gärna kontakta valberedningen.